Малгожата Кита – Małgorzata Kita

Малгожата Кита, доктор филологических наук, профессор Лингвистического института Гуманитарного факультета Силезского университета в Катовице.

Основные направления научных исследований: медиалингвистика, лингвистическая прагматика, дискурсология, вежливость в языке, лавандовая лингвистика.


Małgorzata Kita, PhD, Professor at the Institute of Linguistics of the Faculty of Humanities at University of Silesia in Katowice

Main research interests: media linguistics, linguistic pragmatics, discourse studies, politeness in language, lavender linguistics


E-mail: malgorzatka.kita@gmail.com

E-mail: malgorzata.kita@us.edu.pl


ORCID ID: orcid.org


Важнейшие публикации / Main scientific works:

1. Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 200. ISBN: 978-83-8012-796-8. rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5711/1/Kita_Coming_out_w_polskiej_przestrzeni.pdf

2. Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości. Katowice 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 307. ISBN: 9788322616093. rebus.us.edu.pl

3. Wywiad prasowy. Język — gatunek — interakcja. Katowice 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 216. ISBN: 83-226-0790-3. rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4640/1/Kita_Wywiad_prasowy.pdf

4. Język w prasie. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. Ss. 268. ISBN 978-83-226-3352-6.

5. Język w radiu. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. Ss. 284. ISBN 978-83-226-3320-5.

6. Język w internecie. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. Ss. 244. ISBN: 978-83-8012-697-8.

7. Język w telewizji. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Ss. 256. ISBN: 978-83-8012-695-4.

8. Język w mediach. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Katowice 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 304. ISBN: 978-83-226-2064-9.

9. Czy potrzebna jest lawendowa lingwistyka? W: Współczesne aspekty badań nad językiem polskim: teoria i praktyka. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. S. 61-72. ISBN 978-83-226-3580-3.

10. Pozycja odmiany medialnej wśród innych odmian językowych polszczyzny. „Studia Medioznawcze”. 2017, nr 1, s. 67-74. studiamedioznawcze.pl/Numery/2017_1_68/kita.pdf