Войтак Мария - Maria Wojtak

сентября 26, 2009
Доктор филологических наук, профессор (Люблин, Польша)

PhD, professor (Lublin, Poland).

Maria Wojtak, PhD, professor, Full Professor at the Institute of Polish Philology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Main research interests: stylistics, the history of language, the culture of language, textology, genology, press studies.

Prof., dr hab., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Основные направления научных исследований: stylistyka, genologia lingwistyczna, tekstologia, mediolingwistyka, teolingwistyka, dyskursologia.

E-mail: maria.wojtak@neostrada.pl

Важнейшие публикации:

1. O języku i stylu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Lublin,1988.

2. Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVIII wieku. Lublin, 1993.

3. Gatunki prasowe. Lublin, 2004.

4. Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin, 2008.

5. Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin, 2010.

6. Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów, 2011.

Rating 0 Просмотров: 627

Пока без комментариев