Малгожата Кита – Kita Malgorzata

Апрель 28, 2011
Доктор филологических наук, профессор (Катовице, Польша)

PhD, professor (Katowice, Poland)

Malgorzata Kita, PhD, professor, Full Professor at the Chair of International Polish Studies at the University of Silesia in Katowice.

Main research interests: synchronous linguistics, linguistic stylistics, text linguistics, discourse studies, media linguistics.

Доктор филологических наук, профессор кафедры международных полонистических исследований Силезского университета в Катовицах.

Основные направления научных исследований: Синхронное языкознание, лингвостилистика, лингвистическое жанроведение, лингвистика текста, дискурсология, медиалингвистика.

E-mail: malgorzatka.kita@gmail.com

Важнейшие публикации:

1. Kita M., Ślawska M., red., Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3. Tożsamość dziennikarza. Uniwersytet Śląski, Katowice, 2013.

2. Kita M., Ślawska M., red., Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2. Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej. Uniwersytet Śląski, Katowice, 2013.

3. Kita M., Ślawska M., red., Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1. Stan wiedzy i postulaty badawcze. Katowice, 2012.

4. Kita M., Loewe I., red., Język w mediach. Antologia. Katowice, 2012.

5. Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości. Katowice, 2007.

6. Językowe rytuały grzecznościowe. Katowice, 2005.

7. Wywiad prasowy. Język — gatunek — interakcja. Katowice, 1998.

8. Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym (na materiale autentycznych tekstów potocznych i tekstów beletrystycznych). Katowice, 1989.

Rating 0 Просмотров: 401

Пока без комментариев