Кашевский Кшиштоф – Krzysztof Kaszewski

ноября 30, 2010
Доктор гуманитарных наук в области языкознания (Варшава, Польша)

PhD (Warsaw, Poland).

Krzysztof Kaszewski, PhD, assistant professor at the Department of the Media Language of the Faculty of Journalism, Information and Book Studies at the University of Warsaw.

Main research interests: media linguistics, linguistic genology, the linguistic image of the world, media picture of the world, media education.

Доктор гуманитарных наук в области языкознания, адъюнкт Кафедры медиаречи Факультета журналистики, информации и библиологии Варшавскoгo Университета.

Основные направления научных исследований: медиалингвистика, лингвистическая жанрология, языковая картина мира, медиакартина мира, медиаобразование.

E-mail: k.kaszewski@uw.edu.pl

Персональная страница на сайте Варшавскoгo Университета: www.wdib.uw.edu.pl

Важнейшие публикации:

* Krzysztof Kaszewski, 2018, Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

https://www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/1767/!%20K.Kaszewski%20-%20Media%20o%20sobie.pdf

* Krzysztof Kaszewski, 2006, Język dyskusji radiowej. Analiza wypowiedzi słuchaczy w Programie III Polskiego Radia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

* Krzysztof Kaszewski, 2019, Profilowanie pojęć jako metoda rekonstrukcji medialnych obrazów świata (na przykładzie profilowania pojęcia gry komputerowej) Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta, red., 2019, Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 143-158.

* Krzysztof Kaszewski, 2019, Przekształcenie, poszerzenie, otwarcie – trzy poziomy wykorzystania cyfrowych mediów w edukacji (nie tylko) polonistycznej Maciejak Katarzyna, Trysińska Magdalena, red., 2019, Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 291-302.

* Krzysztof Kaszewski, 2019, Emotions as component of the linguistic picture of a computer game (based on the emotion terms in computer game reviews) „Prace Językoznawcze” XXI/4, s. 97-110.

http://uwm.edu.pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/pliki/Prace_Jezykoznawcze_21_4_2019.pdf

* Krzysztof Kaszewski, 2017, Wiedza o mediach jako składowa kompetencji medialnych młodego pokolenia Polaków – rekonesans „Studia Medioznawcze” 2/2017, s. 75-90.

https://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2017_2_69&content=kaszewski&lang=en

* Krzysztof Kaszewski, 2016, Formy pierwszej osoby liczby mnogiej w radiowym serwisie informacyjnym Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta, red., 2016, Współczesne media. Media informacyjne t.1., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 101-118.

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Nazwa stacji radiowej jako składnik tytułu audycji „Studia Medioznawcze” 2/2015, s. 107-120.

https://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2015_2_61&content=kaszewski&lang=en

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Recenzja gry komputerowej – między techniką a kulturą Ostaszewska Danuta, Przyklenk Joanna, red., 2015, Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Gatunek a granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 107-117.

* Krzysztof Kaszewski, 2014, Co niezadowolony klient pisze o sprzedawcy? Analiza komentarzy negatywnych w serwisie Allegro.pl, „Poradnik Językowy” 1/2014, s. 81-90.

* Krzysztof Kaszewski, 2013, Linery polskich stacji radiowych – analiza językowa Jupowicz-Ginalska Anna, red., 2013, O własnej promocji środków przekazu w Polsce – między teorią a praktyką, Oficyna Wydawnicza APSRA-JR, Warszawa, s. 93-113.

* Krzysztof Kaszewski, 2009, „Niestety nie ma takiej możliwości”, czyli jak przekazać klientowi złe wieści Kaszewski Krzysztof, Ptaszek Grzegorz, red., 2009, „W czym mogę pomóc?” Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, s. 53-86.

Rating 0 Просмотров: 375

Пока без комментариев