Космаяц Весна

декабря 25, 2010
Магистр русского и сербского языков и литературы (Сараево, Сербия)

Весна Космаяц, магистр русского и сербского языков и литератур,

Кафедра русского языка и литературы, Философский факультет Университета в Восточном Сараево.

Важнейшие публикации:

Космајац В: "Значај књига Горажданске штампарије (приказ књигеСтароставне горажданске књиге, аутора др Биљане Самарџић), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 2021, Косовска Митровица (411-415).

Космајац В: "Семантика глагола ићи и његових деривата у различитим жанровима на материјалу руског и српског језика, Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама, 2020, Ниш (577-590).

Космајац В: "Језичка политика Русије", Филолог, 2020, Бања Лука (165–177).

Космаяц В: "Глаголи возити, водити и носити у поређењу са глаголима одређеног кретања у руском језику",Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования, 2020, Вороњеж (279–282).

Космајац В: "Глагол ходить у публицистичком и научном функционалном стилу", Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования, 2019, Вороњеж (323–328).

Мићић В: "Соматизам очи као локализатор емоција у руском и српском језику",НИСУН 8: Савремени токови у науци о језику и књижевности, 2019, Ниш (361–368).

Мићић В: "Лице као локализатор емоција у руском и српском језику", Савремена проучавања језика и књижевности, 2019, Крагујевац (119–126).

Мићић В: "Положај руског језика у Републици Српској", Наука и стварност, 2019, Пале(347-360).

Мићић В:"Рекција глагола кретања са префиксима в(о-), вз(о-) у руском језику и њихових преводних еквивалената на српски језик", Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования, 2018, Вороњеж (310–314).

Мићић В: "Душа као локализатор емоција у руском и српском језику", Наука и стварност, 2017, Пале (325–334).

Мичич В: "Перлативное значение глаголов движения в русском и сербском языках", Актуальные проблемы гуманитарных, правовых и социально-политических наук, 2016, Вороњеж (198–206).

Мићић В:"Аблативно значење глагола кретања у руском и српском језику", Радови Филозофског факултета, 2016, Пале (209–220).

Мићић В:"Приједлошко-падежне конструкције са значењем локализације емоција (локализатор срце) у руском и српском језику", Радови Филозофског факултета, 2015, Пале (391–403).

Rating 0 Просмотров: 425

Пока без комментариев