Спасич Наташа – Nataša Spasić

июля 29, 2012
PhD, assistant professor (Kragujevac, Serbia)

Nataša Spasić, PhD, assistant professor, Faculty of Philology and Arts, University of Kragujevac

Main research interests: ыemantic and stylistic of the Serbian language, methodic of Serbian as а foreign language.

E-mail: natasa.spasic@filum.kg.ac.rs

Personal page on the website of the University in Kragujevac: drive.google.com

Education:

2014–2021 – Ph.D. “Serbian language and literature”; University of Kragujevac – Faculty of Philology and Arts

2013–2014    – Master of Science in “Serbian Philology – Serbian language and linguistics”; University of Novi Sad – Serbian language and linguistics

2009–2013    – Bachelor of Science in Serbian Philology; University of Niš – Faculty of Philosophy

Work experience:

2022–present – Research Associate, University of Kragujevac, Faculty of Philology and Arts

2021–2022    – Research Assistant, University of Kragujevac, Faculty of Philology and Arts

2018–2021 – Junior Researcher, University of Kragujevac, Faculty of Philology and Arts

2017–2018    – Work at the Center for Serbian as a foreign language Faculty of Philology and Arts in Kragujevac

Publications:

Спасић, Наташа, 2022: Како повећати мотивацију студената за учење језика на напредном нивоу, Пловдив, Двадесет и четвъртата национална научна конференция за студенти и докторанти „ЗНАЙ СВОЯ РОД И ЕЗИК“, посветена на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски, 19-20. 5. 2022.

Спасић, Наташа, Тодоровић, Милан, 2022: Језик и моћ кроз призму хумора и сарказма у квизу „Најслабија карика“ Језик, књижевност, моћ, Ниш: Филозофски факултет, 6-7. 5. 2022.

Спасић, Наташа, 2022: “О вертикалнoj и латералнoj писанoj комуникацији у административном функционалном стилу (на примеру из уџбеника Бизнис српски)”, XIII научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности, проф. др Милош Ковачевић, доц. др Јелена Петковић (ур.), година XII, књ. 1, Крагујевац: ФИЛУМ.

Спасић, Наташа, 2021: “Чисто начинске јединице у настави српског као страног језика (А ниво)“, Наслеђе, 49, Крагујевац: ФИЛУМ, 81–89.

Спасић, Наташа, 2021: “Унапређивање писане комуникације студената српског као страног језика у административном функционалном стилу”, XII научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности, проф. др Милош Ковачевић, доц. др Јелена Петковић (ур.), година XI, књ. 1, Крагујевац: ФИЛУМ, 243–260 (378.147.091.3:811.163.41’243).

Milan D. Todorović and Nataša A. Spasić „Defining the same lexemes in online dictionaries: a case study of three popular monolingual English dictionaries“, Contexts 2021 programme, timetable and book of abstracts – Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 2021, 63–64.

Спасић, Наташа, 2021: “Употреба веб-алата у настави српског као страног jезика“, Verba iuvenium, Словото на младите, Брой 3, Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти Пловдив, 2020, 2021 УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, 209˗223. (Voices of the Young, Issue 3 Research Papers from The 22nd Graduate and PhD Student Academic Conference, Plovdiv, 2020).

Спасић, Наташа, Милан Тодоровић 2020: “Контекстуална условљеност приликом одабира лексема и њихових синонима у српском и енглеском језику за глаголе јести и пити“, XIV међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Брендови јела и пића: књижевност, језик, уметност, култура, Крагујевац, 323–342.

Спасић, Наташа, 2020: “Експресивност поредбених јединица у српском језику“, Зборник радова са XIV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (25–27. X 2019), проф. др Милош Ковачевић, проф. др Јелена Петковић (ур.) Експресивност у српском језику, књ. 1, Крагујевац: ФИЛУМ, 157–170. (811.163.41'367'38)

Спасић, Наташа, 2020: “Модерне технологије у контексту образовања 21. века”, XI научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности, проф. др Милош Ковачевић, доц. др Јелена Петковић (ур.), година XI, књ. 1, Крагујевац: ФИЛУМ, 241–253.

Спасич, Наташа, 2020: “Учебниците в обучението по сръбски език като чужд в Софиийския университет „Св. Климент Охридски““, Съпоставително езикознание, СПИСАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ХLV, 2020, No 1 (ISSN 0204-8701), 61–76.

Rating 0 Просмотров: 403

Пока без комментариев