Драгичевич Райна – Rajna Dragicevic

ноября 04, 2009
Доктор филологических наук, профессор (Белград, Сербия).

Райна Драгичевич, доктор филологических наук, профессор, кафедра сербского языка и южнославянских языков филологического факультета Белградского университета.

Важнейшие публикации:

Монографии:

1. Придеви са значењем људских особина (творбена и семантичка анализа), Институт за српски језик, Библиотека јужнословенского филолога, нова серија, књ. 18, Београд, 2001.

2. Лексикологија српског језика, Београд, 2007: Завод за уџбенике.

3. Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу, Београд, 2010: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

4. Лексикологија и граматика у школи. Методички огледи, Београд, 2012: Учитељски факултет Универзитета у Београду.

5. Српска лексика у прошлости и данас, Нови Сад: Матица српска, 2018.

6. Граматика у огледалу семантике, Београд: Чигоја, 2020.

7. Slovеnska susretanja: jug i zapad, Rajna Dragićević, Dalibor Sokolović, Mina Đurić, Dejan Ajdačić, Warszava, 2021: Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja afiliowana przy Wydziale Polonistyki UW.

Речници (Словари):

8. П. Пипер, Р. Драгићевић, М. Стефановић: Асоцијативни речник српскога језика, Београд, 2005, I део – Увод, стр. 7–109; II део – речник (од стимулуса ка реакцији), стр. 109–525: Београдска књига, Филолошки факултет, Службени лист СЦГ.

9. Р. Драгићевић, П. Пипер, М. Стефановић: Обратни асоцијативни речник српскога језика, (II део, од реакције ка стимулусу), Београд, 2011: Службени гласник, Београдска књига.

10. Семантичко-деривациони речник, свеска 2: човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство, редакторке: Д. Гортан-Премк, В. Васић и Р. Драгићевић, Нови Сад, 2006: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику.

11. (са групом аутора) Речник српскога језика, (секција: претовар – пропагирати), Нови Сад, 2007: Матица српска.

Граматика:

12. (са Предрагом Пипером и Иваном Клајном) Нормативна граматика српскога језика, четврто, измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2022: Матица српска.

Rating 0 Просмотров: 433

Пока без комментариев