Войтак Мария - Maria Wojtak

Войтак Мария - Maria Wojtak
Войтак Мария - Maria Wojtak

Доктор филологических наук, профессор (Люблин, Польша)

PhD, professor (Lublin, Poland).

Maria Wojtak, PhD, professor, Full Professor at the Institute of Polish Philology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Main research interests: stylistics, the history of language, the culture of language, textology, genology, press studies.

Prof., dr hab., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Основные направления научных исследований: stylistyka, genologia lingwistyczna, tekstologia, mediolingwistyka, teolingwistyka, dyskursologia.

E-mail: maria.wojtak@neostrada.pl

Важнейшие публикации:

1. O języku i stylu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Lublin,1988.

2. Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVIII wieku. Lublin, 1993.

3. Gatunki prasowe. Lublin, 2004.

4. Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin, 2008.

5. Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin, 2010.

6. Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów, 2011.